Оцінка динаміки ВОТ впродовж його 24-годинного моніторингу у пацієнтів із хронічною первинною закритокутовою хворобою

Автори: Кіреєв Володимир Вікторович (адаптований переклад) - лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, викладач кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, фахівець медичного центру «АЙЛАЗ», досвід роботи – понад 25 років
Інші публікації цього автора
Supakontanasan W.
Інші публікації цього автора
Suwan Y.
Інші публікації цього автора
Nilphatanakorn S.
Інші публікації цього автора
Teekhasaenee C.
Інші публікації цього автора
Tantraworasin A.
Інші публікації цього автора
Petpiroon P.
Інші публікації цього автора
23.10.2023 10:00

Оцінка динаміки ВОТ впродовж його 24-годинного моніторингу у пацієнтів із хронічною первинною закритокутовою хворобою

Оцінка динаміки ВОТ впродовж його 24-годинного моніторингу у пацієнтів із хронічною первинною закритокутовою хворобою

Джерело: Journal of Glaucoma. J. Glaucoma 2023 Oct 01;32(10)854-859. Опубліковано в Eye Care.

Повідомлення

У цьому проспективному дослідженні автори оцінювали впродовж 24-годин внутрішньоочний тиск (ВОТ) у пацієнтів із хронічною первинною закритокутовою хворобою (ПЗКХ) без попереднього лікування. Пацієнти з первинною закритокутовою (ПЗК) глаукомою (ПЗКГ) або ПЗК мали значно вищі пікові та мінімальні значення ВОТ і 24-годинні коливання ВОТ, ніж пацієнти з підозрою на ПЗК. Середнє 24-годинне коливання у пацієнтів з підозрою на ПЗК становило 7,40 мм рт. ст., що зросло в середньому до >10 мм рт. ст. у пацієнтів з ПЗК або ПЗКГ. Пацієнти з ПЗКГ мали стабільне середнє ВОТ у денний час (час 8:00-16:00), тоді як пацієнти з ПЗК мали знижений середній ВОТ у нічний час (18:00-6:00). Пацієнти з підозрою на ПЗК мали двофазний тип ВОТ з піками вдень і вночі. Ступінь розширення периферичних передніх синехій був пов’язаний з 24-годинною картиною ВОТ в очах з ПЗК і ПЗКГ.

Розуміння змін у структурі ВОТ у пацієнтів із різним ступенем ПЗКХ може бути важливим для визначення схем лікування та графіків моніторингу.

– Захарі Бергман, MD, MPH

Анотація

Первинний закритокутовий стан і первинна закритокутова глаукома можуть демонструвати нормальний внутрішньоочний тиск. 24-годинні коливання внутрішньоочного тиску найвищі при первинній закритокутовій глаукомі. Ступінь периферичних передніх синехій був пов’язаний із 24-годинною картиною внутрішньоочного тиску при первинній закритокутовій хворобі без лазерної іридотомії.

Мета

Метою цього дослідження було вивчення 24-годинного внутрішньоочного тиску (ВОТ) в очах із хронічною первинною закритокутовою хворобою та оцінка зв’язку між периферичними передніми синехіями (ПАС) і 24-годинним патерном ВОТ.

Хворі та методика

У цьому проспективному когортному дослідженні 59 очей 35 азійських пацієнтів із хронічною первинною закритокутовою хворобою пройшли повне очне обстеження в лікарні Раматібоді університету Махідол. Записи 24-годинного моніторингу ВОТ були отримані за допомогою апланаційної тонометрії Гольдмана з 2-годинними інтервалами. Пікові, середні та найнижчі значення ВОТ за 24 години та 24-годинні коливання ВОТ (різниця між максимальними й мінімальними значеннями) порівнювали між групами. Жоден з учасників не отримував лікування до повного збору даних.

Результати

Навіть однофакторний аналіз продемонстрував значну різницю в піковому, середньому та мінімальному ВОТ впродовж 24-годинних коливань ВОТ між 3 групами; величина мінімального ВОТ не перевищувала 21 мм рт.ст. у всіх групах. При багатофакторному аналізі очі ПЗК та ПЗКГ продемонстрували значно вищі пікові ВОТ (P =0,020 і 0,006 відповідно) та 24-годинні коливання ВОТ (P =0,048 і 0,001 відповідно) порівняно з очима ПЗКХ. У порівнянні між комбінацією ПЗКХ і ПЗК проти очей ПЗКГ, очі ПЗКГ виявили значно вищі 24-годинні коливання ВОТ. Ступінь ПЗК асоціювався з піковими та середніми значеннями ВОТ, а також з 24-годинними коливаннями ВОТ в очах ПЗК і ПЗКГ.

Висновки

24-годинні коливання ВОТ були найвищими в очах ПЗКГ. Попри те, що очі з ПЗК і ПЗКГ показали вищі значення пікового ВОТ і 24-годинного коливання ВОТ порівняно з очима ПЗКХ, мінімальний ВОТ в очах ПЗК і ПЗКГ був переважно нижче 21 мм рт. Крім того, ступінь ПЗК був пов’язаний із 24-годинною структурою ВОТ в очах ПЗК або ПЗКГ.

Для пацієнтів з первинно закритим кутом і первинною закритокутовою глаукомою в клініці «АЙЛАЗ» впроваджено вимірювання добового тиску. Ми застосовуємо прилад I-Care для домашнього використання. Добове вимірювання ВОТ надає практичні об’єктивні дані щодо флюктуації ВОТ та необхідності хірургічного втручання.

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook