Прогресування глаукоми після видалення кришталика при первинній закритокутовій глаукомі

16.06.2022 10:00

Прогресування глаукоми після видалення кришталика при первинній закритокутовій глаукомі

Прогресування глаукоми після видалення кришталика при первинній закритокутовій глаукомі

Journal of Glaucoma / Glaucoma Progression After ЕКns Extraction in Primary AngЕК-closure Glaucoma According to Angle-closure Mechanism

J. Glaucoma 2022 Apr 01;31(4)261-267

Джерело: https://www.practiceupdate.com/C/135395/56?elsca1=emc_enews_topic-aЕКrt

Повідомлення

У цьому ретроспективному обсерваційному когортному дослідженні оцінювався вплив екстракції кришталика (ЕК) на прогресування глаукоми у пацієнтів із первинною хворобою закритого кута (ПЗКХ) залежно від механізму захворювання. У всіх пацієнтів, які перенесли ЕК, спостерігалося зниження ВОТ незалежно від механізму ПЗКХ. Пацієнти зі збільшеним vault кришталика мали найбільш значне зниження ВОТ. У пацієнтів із зіничною блокадою (ЗБ) найбільш імовірно спостерігалося прогресування глаукоми після ЕК. Пацієнти з пласкою райдужною оболонкою мали захисний ефект від прогресування глаукоми у порівнянні з ЗБ (OR, 0,346; P = 0,022).

ЕК для лікування ПЗКХ, ймовірно, покаже поліпшення ВОТ незалежно від підтипу ПЗКХ, хоча медичні працівники повинні знати про відносний ризик прогресування глаукоми, що залежить від механізму захворювання та анатомії очей пацієнтів.

– Захарі Бергман, доктор медичних наук, MPH

Прогноз

Довгостроковий прогноз первинного закриття кута оцінювався після екстракції кришталика (ЕК) за різними механізмами закриття кута (ЗК). Пацієнти з блокадою зіниць (ПЗ) мали вищу ймовірність прогресування глаукоми, ніж пацієнти з пласкою конфігурацією райдужки (ПКР).

Мета

Мета полягала в дослідженні та порівнянні клінічних характеристик і довгострокового прогнозу первинної хвороби закриття кута (ПЗКХ) після ЕК за різними механізмами ЗК.

Методи

У це ретроспективне обсерваційне когортне дослідження було включено 118 очей з ПЗКХ, що перенесли ЕК (середнє спостереження; 6,0±3,5 років після операції). Очі ПЗКХ були розділені на три підгрупи відповідно до їх домінівного механізму ЗК, визначених за допомогою когерентної томографії переднього сегмента, отриманої до ЕК; а саме: ЗБ, ПКР і збільшений vault кришталика (ЗVК). Післяопераційне прогресування глаукоми визначали за функціональними (поле зору) або структурними (фотографії диска зорового нерва або когерентна томографія з визначенням товщини шару нервового волокна сітківки ока) критеріями. Для визначення чинників ризику, пов’язаних з прогресуванням глаукоми, були проведені однофакторний і багатоваріантний логістичний регресійний аналізи.

Результати

Досліджено відповідно 52, 51 і 15 очей зі ЗБ, ПКР та з ЗVК. У всіх очах було виявлено значне зниження внутрішньоочного тиску, з більшим зниженням у групі ЗVК, ніж у групі ЗБ після ЕК (27,0% проти 12,5%, P=0,018). Низька базова товщина шару нервового волокна сітківки [відношення шансів (OR): 0,966, P=0,004] і тонка центральна товщина рогівки (OR: 0,985, P=0,021), а також група ЗБ (OR: 2,891, P=0,022, щодо групи з ПКР) були значно пов’язані з прогресуванням глаукоматозного синдрому після ЕК.

Висновки

В очах з ПЗКХ прогресування глаукоми спостерігалося після ЕК, незважаючи на зниження внутрішньоочного тиску. Ймовірність прогресування була найвищою в очах з блокадою зіниць. Рекомендується ретельний моніторинг глаукоми у цих пацієнтів.

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook