Результати навантажувальної терапії фарицимабом у пацієнтів з вологою формою вікової макулодистрофії у Японії

Автори: Жупан Дана Богданівна (адаптований переклад) – медичний центр «АЙЛАЗ»
Інші публікації цього автора
Вей Лі – доктор медицини, доктор філософії
Інші публікації цього автора
04.08.2023 10:00

Результати навантажувальної терапії фарицимабом у пацієнтів з вологою формою вікової макулодистрофії у Японії

Результати навантажувальної терапії фарицимабом у пацієнтів з вологою формою вікової макулодистрофії у Японії

У цьому багатоцентровому дослідженні вивчали ефективність навантажувальної терапії фарицимабом у пацієнтів з вологою віковою макулярною дегенерацією у Японії. Зокрема, пацієнти, які отримували навантажувальну дозу фарицимабу, продемонстрували значне покращення гостроти зору та зменшення товщини субфовеальної судинної оболонки порівняно з вихідними показниками, без особливих проблем з безпекою.

Лікарі повинні розглянути можливість застосування навантажувальної дози фарицимабу під час лікування пацієнтів з вологою віковою макулярною дегенерацією.

Mukai та співавтори представили результати ретроспективного дослідження навантажувальної терапії фарицимабом у пацієнтів з нечутливою до лікування вологою віковою макулярною дегенерацією (wAMD). Фарицимаб, біспецифічне моноклональне антитіло проти VEGF-A та ангіопоетину-2, нещодавно був схвалений FDA. Переваги фарицимабу над анти-VEGF препаратами у лікуванні МДС були задокументовані у двох проспективних, рандомізованих, контрольованих клінічних дослідженнях (тобто у дослідженнях TENAYA та LUCERNE). Значення поточного дослідження полягає в тому, що воно вперше повідомляє про ефективність і безпеку навантажувальної терапії фарицимабом у реальних умовах. Обнадійливим є той факт, що навантажувальна терапія фарицимабом призводить до покращення зору, зменшення товщини центральної фовеоли та високого рівня сухої макули через 3 місяці порівняно з початковими вимірюваннями. Однак, поточне дослідження не включало контрольну групу. Порівняння ефективності та безпеки навантажувальної терапії фарицимабом з іншими анти-VEGF препаратами, описаними у цьому дослідженні, ґрунтується лише на попередніх літературних повідомленнях. Крім того, це дослідження охоплювало лише 3-місячний курс навантажувальної терапії фарицимабом, що ускладнює висновки щодо терапевтичних результатів у пацієнтів із вологою віковою макулярною дегенерацією у реальній практиці. Може знадобитися довгострокове спостереження та проспективні контрольовані дослідження терапії фарицимабом.

Це багатоцентрове дослідження мало на меті оцінити короткострокову ефективність і безпеку фарицимабу для лікування пацієнтів з вологою віковою макулярною дегенерацією (ВМД) у Японії. Ми провели ретроспективний аналіз 63 очей 61 пацієнта з ВМД, включаючи неоваскуляризацію жовтої плями 1-го, 2-го і 3-го типів, а також поліпоїдну хоріоїдальну васкулопатію (ПХВ). Пацієнти отримували три послідовні щомісячні інтравітреальні ін’єкції фарицимабу як навантажувальну терапію. Протягом цих 3 місяців гострота зору поступово покращувалася порівняно з вихідним рівнем. Крім того, центральна товщина фовеоли вірогідно зменшилася на 1, 2 і 3 місяці порівняно з вихідним рівнем (p < 0,0001). Через 3 місяці після початку терапії фарицимабом суха макула (визначається як відсутність інтраретинальної або субретинальної рідини) була досягнута у 82% очей. Повна регресія поліпоїдних уражень спостерігалася у 52% очей з ПКВ. Товщина субфовеальної судинної оболонки також значно зменшилася через 1, 2 і 3 місяці порівняно з вихідним рівнем (p < 0,0001). Хоча розриви пігментного епітелію сітківки розвинулися на двох очах, інших очних або системних ускладнень протягом 3 місяців навантажувальної терапії не спостерігалося. Таким чином, навантажувальна терапія із застосуванням фарицимабу призвела до покращення гостроти зору та морфології сітківки у японських пацієнтів з ВМД без особливих проблем з точки зору безпеки.

Препарат фарицимаб – нове слово у лікуванні вологої форми макулодистрофії, що поєднує дію анти-VEGF та ангіопоетіна.

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook