Виявлення субклінічного набряку рогівки за допомогою картування товщини рогівки у пацієнтів з ендотеліальною дистрофією рогівки Фукса

Автор: Баланюк Олександра Олегівна (адаптований переклад) – медичний центр «АЙЛАЗ»
Другие публикации этого автора
20.01.2023 10:00

Виявлення субклінічного набряку рогівки за допомогою картування товщини рогівки у пацієнтів з ендотеліальною дистрофією рогівки Фукса

Виявлення субклінічного набряку рогівки за допомогою картування товщини рогівки у пацієнтів з ендотеліальною дистрофією рогівки Фукса

Головна думка

У цьому дослідженні вивчалася прогностична роль зміни товщини рогівки, що спостерігалися за допомогою оптичної когерентної томографії в спектральній області, для виявлення субклінічного набряку у пацієнтів з ендотеліальною дистрофією рогівки Фукса (FECD). Показники товщини рогівки порівнювали в очах без cornea guttata, очах з FECD з cornea guttata, очах з FECD, які проходили лікування за допомогою потрійної процедури, та псевдофакічних очах з ендотеліальною декомпенсацією. Відмінності в товщині рогівки в супраназальному квадранті вказували на розвиток набряку рогівки після операції з видалення катаракти.

Відмінності у товщині рогівки можуть бути корисними для виявлення субклінічного набряку рогівки, що може бути показанням до виконання потрійної процедури в очах з FECD. Для підтвердження цих висновків необхідні подальші широкомасштабні проспективні дослідження.

– Kathleen F. Freeman, OD, FAAO

Мета

Визначити, чи можуть локальні зміни товщини рогівки, що спостерігаються за допомогою оптичної когерентної томографії (ОСТ), виявити субклінічний набряк рогівки при ендотеліальній дистрофії рогівки Фукса (FECD).

Параметри

Ретроспективне когортне дослідження.

Методи

Група пацієнтів із FECD, які перенесли лише операцію з видалення катаракти (45 очей) або супутню ендотеліальну кератопластику десцеметової мембрани (потрійна процедура; 117 очей). Ми переглянули медичну документацію та зібрали передопераційну карту товщини рогівки та розрахували різницю й співвідношення товщини рогівки, виміряної на 5, 7 і 9 мм від центральної товщини рогівки. Було розраховано площу під кривими робочих характеристик приймача (AUC) і вибрано порогові значення для отримання специфічності 90%.

Результати

Середня різниця між 5- і 2-мм товщиною рогівки в супраназальному квадранті (∆5-2 мм SN) становила 38 мкм (міжквартильний діапазон 34-46) у групі катаракти та 17 мкм (2-38) у групі, в якій було виконано потрійну процедуру (P <0,001). Співвідношення товщини рогівки супраназального квадранту 5- до 2 мм (R5/2mmSN) та 7- до 2 мм (R7/2mmSN) становили 1,07 (1,06-1,08) і 1,15 (1,13-1,17)] у групі катаракти, та 1,03 (1,00-1,06) і 1,09 (1,06-1,14) у групі потрійної процедури (P <0,001). Імовірність набряку рогівки була збільшена у 7 разів з ∆5-2mm SN < 27 мкм (AUC=0,76) і в 9,4- та 7,4 раза з R5/2mmSN і R7/2mmSN <1,045 (AUC=0,77) та 1,118 (AUC =0,76) відповідно.

Висновки

Місцеві зміни товщини рогівки можуть бути корисними для виявлення доклінічного набряку рогівки, особливо у пацієнтів із FECD, яким проводять операцію з видалення катаракти.


В клініці «АЙЛАЗ» можна провести повне обстеження пацієнта при підозрі на дистрофію Фукса, а саме визначити щільність ендотеліальних клітин (центр і панорама) та виконати топографічні тести, що специфічно змінюються при початкових (доклінічних) стадіях дистрофії Фукса.

Новітня хірургія дистрофії Фукса – див. відеодоповідь Ковальова Андрія Івановича.

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook