Зміни товщини рогівки, об’єму рогівки та денситометрії після тривалого носіння ортокератології

02.07.2022 11:00

Зміни товщини рогівки, об’єму рогівки та денситометрії після тривалого носіння ортокератології

Зміни товщини рогівки, об’єму рогівки та денситометрії після тривалого носіння ортокератології

Ключові поняття

Цей ретроспективний огляд діаграми оцінював зміни товщини рогівки, об’єму рогівки та передньої денситометрії рогівки у людей молодшого віку із міопією, які носять ортокератологічні (ОК) нічні контактні лінзи. У когорті молодих пацієнтів, які носили контактні лінзи OK протягом мінімум 180 днів, об’єм рогівки, денситометрія та пахіметрія підвищилися; однак ці зміни рогівки не корелювали з вихідною помилкою рефракції.

Хоча зміни мали низьку клінічну значущість, ці дані можуть свідчити про низький рівень набряку рогівки.

Мета

Для дослідження змін об’єму рогівки, денситометрії та пахіметрії рогівки у молодих пацієнтів з міопією, які носять нічні ортокератологічні (ОК) контактні лінзи.

Методи

Ретроспективно було переглянуто медичні записи 28 правих очей пацієнтів молодшого віку з міопією, які носили ОК у період з 2013 по 2018 рік. Були зареєстровані вихідні помилки рефракції, найкраще скоригована гострота зору на початковому рівні та некоригована гострота зору під час останнього відвідування. Рогівковий об’єм у центральній частині рогівки 10 мм; денситометрію центральної, носової й скроневої частин рогівки; та пахіметрію вздовж горизонтального й вертикального меридіанів збирали з Pentacam® HR на початку, після однієї ночі носіння лінз та під час останнього відвідування.

Результати

Середній вік суб’єктів становив 12,03 ± 3,80 років на момент встановлення лінз OK і вони носили OK протягом ночі в середньому протягом 666 днів (діапазон 206-1736 днів). Базовий сферичний еквівалент похибки заломлення становив –3,03 ± 1,56 D (діапазон від –1,00 до –6,00 D). Об’єм рогівки значно збільшився після носіння ОК (р = 0,001). Денситометрія рогівки зросла після носіння ОК, але зміна не досягла статистичної значущості (р = 0,113). Пахіметрія в центральній частині рогівки суттєво не змінювалася протягом усіх відвідувань (p > 0,05), але значно підвищувалася в середніх периферичних областях рогівки. Це можна інтерпретувати шляхом очікуваної гідратації епітелія в парацентральній зоні (накопичення епітеліальної товщини у зворотній зоні лінз).

Збільшення об’єму рогівки та денситометрії й відсутність значних змін у центральній товщині рогівки можуть свідчити про наявність потовщення рогівки внаслідок тривалого носіння ОК. Вихідна рефракція не корелювала зі змінами об’єму рогівки, денситометрії чи пахіметрії.

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook