Зміни внутрішньоочного тиску після факоемульсифікації

01.12.2022 10:00

Зміни внутрішньоочного тиску після факоемульсифікації

Зміни внутрішньоочного тиску після факоемульсифікації

  • У цьому дослідженні оцінювався вплив факоемульсифікації на внутрішньоочний тиск (ВОТ) в очах з глаукомою та без неї протягом 90-денного періоду. Аналіз даних з реєстру Intelligent Research in Sight (IRIS) показав, що після початкового післяопераційного підвищення ВОТ хірургія катаракти значно знизила ВОТ в очах з очною гіпертензією, первинною закритокутовою глаукомою, псевдоексфоліативною глаукомою та первинною відкритокутовою глаукомою, а також в очах без глаукоми. Можливі механізми спостережуваного ефекту обговорювалися в цій статті.
  • Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, як довго зберігається ефект зниження ВОТ; однак ці реальні результати можуть допомогти клініцистам в ухваленні рішень.

Мета

Описати реальні зміни внутрішньоочного тиску (ВОТ) після операції з видалення катаракти шляхом порівняння післяопераційного ВОТ із артифакічними очима.

Дизайн

Ретроспективне клінічне когортне дослідження.

Методи

Загалом 1 334 868 пацієнтів (336 060 з глаукомою та 998 808 без глаукоми) у Реєстрі IRIS® (Intelligent Research in Sight) пройшли факоемульсифікацію на одному оці з 01.01.2013 і по 30.09.2019 на другому оці, якому була запланована хірургія катаракти. Середній післяопераційний добовий  ВОТ порівнювали між прооперованим і контрольним очима з 1-го по 90-й день після операції. Узагальнена лінійна модель визначала, коли середній післяопераційний добовий  ВОТ стабілізувався, щоб обчислити остаточне середнє ВОТ, яке потім порівнювали з базовим ВОТ.

Результати

Середній післяопераційний добовий  ВОТ спочатку був вищим у прооперованих очах, ніж у контрольних непрооперованих, через раннє післяопераційне підвищення ВОТ. До 13-го післяопераційного дня середній післяопераційний добовий ВОТ був значно нижчим у прооперованих очах, ніж у контрольних непрооперованих, щодня до 90-го дня після операції (P<0,001). Спостерігалося зниження середнього (стандартного відхилення) від початкового до кінцевого середнього ВОТ на 1,55 (3,52) мм рт. ст. або 7,79 % для всіх прооперованих очей, 1,91 (3,93) мм рт. ст. або 8,89 % для прооперованих очей з глаукомою та 1,37 (3,28) мм рт. ст. 7,24% для прооперованих очей без глаукоми відповідно. Спостерігалося статистично значуще зниження ВОТ від початкового рівня до кінцевого середнього ВОТ для всіх прооперованих очей, прооперованих очей без глаукоми та всіх категорій преглаукоми й глаукоми (P<0,0001 для всіх, за винятком увеальної глаукоми [P=0,0016]).

Висновки

Очі як з глаукомою, так і без неї, що пройшли факоемульсифікацію, мали значне зниження ВОТ протягом 90-денного післяопераційного періоду порівняно з вихідним рівнем в артифакічних очах.


Думка щодо зниження ВОТ після проведення факоемульсифікації є контроверсійною в сучасній офтальмології. Інколи ми стикаємося з суттєвим підняттям ВОТ після операції факоемульсифікації. Немає досить віддалених спостережень – понад 1 рік. Тому ми завжди пропонуємо пацієнтам з глаукомою 2-3 стадії розвитку захворювання, попри рівень медикаментозної компенсації тиску, проводити комбіноване втручання.

«АЙЛАЗ»

Коментарі

Завантаження...

 
 
Офтальмологічні події
 
Facebook